rnrngastrectomy surgeryrn Men du kan kanskje ikke kvalifisere deg til magereduksjon hvis du blir svak for a oppfylle andre profesjonelle medisinske forslag rett etter a ha v?rt frav?rende ved intensiv screening pa forhand. I tillegg vil du v?re forberedt pa a gjore endringer i livsstilen din, som retter seg mot permanent velv?refremskritt, og legge til utvidet ekspresjonskontroll av ern?ring, oppforsel, helseproblemer og livsstil. rnrnPreparing for magereduksjon kirurgi betyr at du gar gjennom tester og tester, og folger anbefalinger for a ha, drikke og fa rettsmidler, sa godt som mulig a endre dine fysiske funksjoner og stoppe med a bruke tobakk. De medisinske prosedyrene utfores under anestesi i klinikken.

Noen operasjoner utfores av tradisjonelle, apne oppsnitt i magen, og er viktige for farer med overdreven blodning, infeksjon, pustekjorsler og lekkasjer i din GI-prosedyre. Avhengig av hva slags kirurgisk prosedyre og problem du har, kan du ogsa stote pa lengre sikt potensielle farer, slik som brokk, gallestein og tarmhindring, mellom noen andre. rnrnmini gastrisk bypass ingen kirurgiFortunately har vitenskapen om bariatriske kirurgiske prosedyrer avansert tilstrekkelig slik at de fleste behandlinger kan bli ferdig laparoskopisk. Dette betyr vanligvis at som en erstatning for bruk av betydelige apne innsnitt setter kirurgen et mindre rorformet instrument som har et kamera festet via mindre kutt i huden som maskerer magen.

Kameraet overforer bilder av stedet inne i det overordnede legemet til en skjerm som kirurgen fungerer ved a bruke for a lede prosedyren. Denne tydelige operasjonen er vanskeligere enn andre laparoskopiske strategier og kan muligens ikke v?re egnet for noen mennesker. rnrn Hvis du er kandidat for magereduksjon, kirurgisk behandling som utfores laparoskopisk, vil du fa arbeidserfaring kortere og raskere restaurering slankeoperasjon kriterier tid enn a folge vanlige kirurgiske prosedyrer. Straks vekk etter ferdigstillelse av kirurgiske prosedyrer ma du hape ikke a konsumere for et par dager i kjop for a stotte det terapeutiske i fordoyelsessystemet.

Kirurgisk behandling pluss skjonnhetsteknikker

Deretter vil du v?re pa et flytende diettprogram forst og deretter komfortable matvarer, som gar tilbake til hyppige matvarer om klassen pa omtrent tolv maneder. Et effektivt sluttresultat er bare en som ikke bare tillater en onsket langvarig overvektsreduksjon, men med adopsjon av en sunn mate a leve oppforsel pa, sa godt kan andre velv?reforholdene bli bedre, alle produserte gjennomforbare med magereduksjonssykdommer. rnStomach Fats Reduction Demands En palidelig MethodrnStomach kroppsfett tap har blitt til en person av den viktige maten a leve problemer som kreves av tusenvis og tusenvis av folk alle mer enn hele verden og for mange flere forklaringer enn visuell utseende.

Det kan v?re spesielt skadelig a b?re ekstra fett rundt mageomradet, og hvis det ikke stoppes, kan det fore til farlig trykk pa koronar hjertet og andre viktige organer i systemet. Det er viktig a skaffe bevegelse med en gang for a beskytte seg mot dette og ved a redusere forbruket av betydelige fett sa godt som a fungere pa teknikker for a trene, hjelper det a komme over utfordringen. rnDefinerer mage kroppsfett noyaktig i begynnelsen med put er ikke et greit emne. Folk vet at de vil kaste overflodig vekt pa grunn av magefett, noe som er tydelig for det menneskelige oye, men det er det innerste laget av kroppsfett etter organene som er kritisk for a bli fjernet. Tanken om at uonsket fett kan utryddes fra enkelte omrader av legemet og ikke fra andre mennesker, er ikke et faktum.

Det beste systemet er a etablere et system for a fjerne ekstra fett fra hele kroppen som en full.